Uitspraak Hoge Raad: Verhaal van WAM-verzekeraar op verzekerde na aanrijding onder invloed van alcohol

expertise:

Cassatie

15 januari 2015

Verzekeringsrecht; WAM-verzekering. Verhaal van WAM-verzekeraar op verzekerde na aanrijding onder invloed van alcohol. Reikwijdte van HR 13 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU3715, NJ 2006/282. Uitleg clausule waarin schade, veroorzaakt door voorwaardelijk opzet van verzekerde, is uitgesloten van de verzekering; HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1427, NJ 2005/493 (DSM/Fox). Contra proferentem-regel, art. 6:238 lid 2 BW. Onbegrijpelijk oordeel.

ECLI:NL:HR:2015:83, 16 januari 2015, nr. 13/06132

Klik hier voor de volledige uitspraak.