Uitspraak Hoge Raad: Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Peildatum voor samenstelling en omvang gemeenschap.

expertise:

Cassatie

19 december 2013

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad.