Uitspraak Hoge Raad: Verdeling algehele gemeenschap van goederen

expertise:

Cassatie

29 maart 2015

Personen- en familierecht. Verdeling algehele gemeenschap van goederen. Verdeling van een gemeenschapsgoed (art. 3:178 BW). Verdeling van een overgeslagen goed (art. 3:179 lid 2 BW). Verjaring.

ECLI:NL:HR:2015:762, 27 maart 2015, nr. 14/02198

Klik hier voor de volledige uitspraak.