Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

14 december 2018

Abstracte bankgarantie. Uitleg van voorwaarden voor betaling door de bank. HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600. Voorwaarde dat begunstigde tijdig facturen van de opdrachtgever van de bank betaalt. Beroep op art. 6:43 lid 1 BW. Toewijzing van hoger bedrag dan gevorderd (art. 23 Rv).

ECLI:NL:HR:2018:2297, 14 december 2018.

Lees hier de volledige uitspraak.