Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Vermogensrecht.

expertise:

Cassatie

07 december 2018

Verzuim schuldenaar door uitstel van levering. Zuivering van schuldenaarsverzuim (art. 6:86 BW); vereisten. Weigering door schuldeiser van aanbod tot zuivering; gevolgen. Schuldeisersverzuim (art. 6:58 BW) en gevolgen daarvan.

ECLI:NL:HR:2018:2255, 7 december 2018.

Lees hier de volledige uitspraak.