Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Procesrecht. Dwangsom.

expertise:

Cassatie

19 april 2019

Art. 611a lid 1 Rv. Veroordeling om zich te onthouden van opschorting, inhouding of verrekening op straffe van dwangsom. Is daarbij in wezen een dwangsom verbonden aan tevens uitgesproken veroordeling tot betaling van een geldsom? Onverenigbaarheid tussen in dictum opgelegde dwangsom en daaraan ten grondslag liggende overweging. Samenhang met 18/01971.

ECLI:NL:HR:2019:579, 19 april 2019, 18-00574.

Lees hier de volledige uitspraak.