Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

08 juli 2022

Eisen aan stelplicht als gegevens zich in domein wederpartij bevinden. Verzuim hof behandelen subsidiaire grondslagen?

ECLI:NL:HR:2022:1058, 8 juli 2022, 21/01196.

Lees hier de volledige uitspraak.