Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Overeenkomst van opdracht; tekortkoming.

expertise:

Cassatie

28 september 2018

Opdrachtnemer behoudt zelf de geldbedragen die bestemd waren voor derde. Schade van opdrachtgever? Causaal verband. Bewijslast van (niet-) afdragen; art. 7:403 lid 2 BW.

ECLI:NL:HR:2018:1776, 28 september 2018, nr: 17-03571

Lees hier de volledige uitspraak.