Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Medische behandelingsovereenkomst.

expertise:

Cassatie

19 juni 2020

Complicaties ontstaan door gebruik van ‘Miragelplombe’ bij oogoperatie. Vraag of sprake is van tekortkoming indien een zaak is gebruikt die ten tijde van de behandeling ‘state of the art’ is maar op grond van later opgekomen medische inzichten niet geschikt wordt bevonden.

ECLI:NL:HR:2020:1082, 19 juni 2020, 19-00962.

Lees hier de volledige uitspraak.