Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Internationale koopovereenkomst met betrekking tot roerende zaken.

expertise:

Cassatie

24 februari 2023

Heeft rechter in hoger beroep ten onrechte ambtshalve toepassing gegeven aan Weens Koopverdrag? Beroep op dwaling verworpen onder miskenning van begrip juiste voorstelling van zaken (art. 6:228 BW)?

ECLI:NL:HR:2023:313, 24 februari 2023, 22/00265.

Lees hier de volledige uitspraak.