Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Franchiseovereenkomst.

expertise:

Cassatie

21 september 2018

Precontractuele informatieplicht franchisegever. Europese Erecode inzake Franchising. Omzetprognose zorgvuldig tot stand gekomen? Motiveringsklachten. Gedekt verweer?

ECLI:NL:HR:2018:1696, 21 september 2018, nr: 17-02817

Lees hier de volledige uitspraak.