Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Beroep op verrekening.

expertise:

Cassatie

11 december 2020

Beoordelingsmoment bevoegdheid tot verrekening. Art. 6:127 en 6:129 BW. Verhouding tussen art. 6:127 BW en art. 6:136 BW. Taak rechter in hoger beroep.

ECLI:NL:HR:2020:2005, 11 december 2020, 19/03430.

Lees hier de volledige uitspraak.