Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Aannemingsovereenkomst, meerwerk.

expertise:

Cassatie

01 juli 2022

Is voor toepassing tenzij-bepaling in art. 7:755 BW vereist dat opdrachtgever inzicht had in omvang van prijsverhoging dan wel (concreet) te verwachten meerkosten? Art. 7:752 BW in geval van meerwerk.

ECLI:NL:HR:2022:989, 1 juli 2022, 21/00812.

Lees hier de volledige uitspraak.