Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Aanneming van werk.

expertise:

Cassatie

30 juni 2023

Verschuldigheid restant-aanneemsom. Verwerping beroep op opschorting; schuldeisersverzuim. Beroep op verrekening met saldo meer- en minderwerk; uitleg gedingstukken.

ECLI:NL:HR:2023:1000, 30 juni 2023, 22/01467.

Lees hier de volledige uitspraak.