Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

30 augustus 2019

Wanprestatie. Schadevergoeding als gevolg van onthouden mogelijkheid onderneming uit te breiden. Wijze van begroten van de schade; art. 6:97 BW; Adjusted Present Value; peildatum in het verleden; contant maken (kapitaliseren) vrije kasstromen; oprenten schadebedrag. Enkelvoudige wettelijke rente, art. 1286 (oud) BW.

ECLI:NL:HR:2019:1291, 30 augustus 2019, 17/05256.

Lees hier de volledige uitspraak.