Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

05 april 2019

Effectenleaseovereenkomst vernietigd wegens ontbreken toestemming echtgenote (art. 1:88 en 1:89 BW). Terugvordering betaalde bedragen. Ingangstijdstip wettelijke rente. Art. 6:205 BW; zijn de betalingen door Dexia te kwader trouw ontvangen? Vereisten.

ECLI:NL:HR:2019:506, 5 april 2019, 18-01146

Lees hier de volledige uitspraak.