Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht

expertise:

Cassatie

16 juni 2017

Verbintenissenrecht. Belastingrecht. Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke en belastingrechter. Vordering tot nietigverklaring van overeenkomst met gemeente over opleggen van dagtoeristenbelasting. Bevoegdheid burgerlijke rechter om te beslissen over vordering tot nietigverklaring (art. 3:40 BW). Waarborgen procedure voor de belastingrechter.

ECLI:NL:HR:2017:1103, 16 juni 2017, nr. 16/01405

Klik hier voor de volledige uitspraak.