Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

08 september 2023

Overeenkomst van opdracht aan adviseur. Art. 6:233 BW. Contractueel beding over klachtplicht onredelijk bezwarend? Art. 6:236 BW en art. 6:237 BW. Reflexwerking van grijze en zwarte lijst indien wederpartij geen consument is?

ECLI:NL:HR:2023:1197, 8 september 2023, 22/02716.

Lees hier de volledige uitspraak.