Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

10 juni 2022

Inbreng perceel grond in commanditaire vennootschap. Is sprake van inbreng economische eigendom en deelt vennoot bij uittreden mee in waardevermeerdering van perceel? Uitleg C.V.-akte; Haviltex-criterium.

ECLI:NL:HR:2022:852, 10 juni 2022, 20/04377.

Lees hier de volledige uitspraak.