Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

05 november 2021

Vordering van saunaclub tot herstel bankrelatie (bankrekening en storten contant geld) na opzegging wegens o.m. witwasrisico. Contractsvrijheid; maatschappelijke positie banken; belang bankrekening in maatschappelijk verkeer; art. 4:71f Wft; belangenafweging.

ECLI:NL:HR:2021:1652, 5 november 2021, 20/01038.

Lees hier de volledige uitspraak.