Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

15 februari 2019

Gerechtvaardigd vertrouwen schuldenaar op onware mededeling schuldeiser. Vraag of dit vertrouwen ertoe kan leiden dat tussen partijen ervan moet worden uitgegaan dat schuldenaar vordering op schuldeiser heeft verkregen die hij met zijn schuld kan verrekenen. Relevantie van nadeel dat schuldenaar lijdt als gevolg van gerechtvaardigd vertrouwen.

ECLI:NL:HR:2019:226, 15 februari 2019, 18-00368

Lees hier de volledige uitspraak.