Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht

expertise:

Cassatie

17 maart 2017

Verbintenissenrecht, procesrecht. Aannemingsovereenkomst. Is aannemer aansprakelijk voor lekkende kelder? Bewijslastverdeling; bevrijdend verweer? Opschorting, art. 6:52 BW. Verrekening; tegenvordering niet eenvoudig vast te stellen (art. 6:136 BW)?

ECLI:NL:HR:2017:459, 17 maart 2017, nr. 15/04061

Klik hier voor de volledige uitspraak.