Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

09 juli 2021

Cessie van vorderingen uit mobiele telefooncontracten met ‘gratis’ toestel. Toerekenbare tekortkoming wegens levering van nietige c.q. vernietigbare vorderingen in het licht van prejudiciële beslissing van de Hoge Raad dat op het ’toestelgedeelte’ de regels van koop op afbetaling en consumentenkrediet van toepassing zijn? Non-conformiteit?

ECLI:NL:HR:2021:1101, 9 juli 2021, 19/05579.

Lees hier de volledige uitspraak.