Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

10 juli 2020

Zijn schenkingen tot stand gekomen door misbruik van omstandigheden (art. 3:44 lid 4 BW)? Afwijking van hoofdregel van bewijslastverdeling bij beroep van schenker op misbruik van omstandigheden (art. 7:176 BW)? Verzuim om grief te behandelen.

ECLI:NL:HR:2020:1240, 10 juli 2020, 18-04090.

Lees hier de volledige uitspraak.