Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

03 juli 2020

Vordering tot schadevergoeding na ontbinding huurkoop- en huurovereenkomst horecapand. Vervolg op HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:140. Aansprakelijkheid voor door verhuurder na ontruiming gederfde omzet in verband met herstelwerkzaamheden aan het pand? Motivering.

ECLI:NL:HR:2020:1222, 3 juli 2020, 19-02535.

Lees hier de volledige uitspraak.