Uitspraak Hoge Raad: Uitzondering op grond van de derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij bedrog of willekeur, ook met betrekking tot de onderliggende rechtsverhouding.

expertise:

Cassatie

12 maart 2015

Contractenrecht. Abstracte bankgarantie. Beginsel van strikte conformiteit. Uitzondering op grond van de derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij bedrog of willekeur (HR 26 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO2778, NJ 2004/309), ook met betrekking tot de onderliggende rechtsverhouding. Wetenschap van de begunstigde. Uitleg bankgarantie; groot gewicht aan (strikt te lezen) bewoordingen. Voorwaarden voor weigering betaling. Tijdig en op grond van voldoende gespecificeerde redenen?

ECLI:NL:HR:2015:600, 13 maart 2015, nr. 13/04790

Klik hier voor de volledige uitspraak.