Uitspraak Hoge Raad: Uitleg partijafspraak met betrekking tot verval van instantie; onbegrijpelijk oordeel

expertise:

Cassatie

22 januari 2015

Procesrecht. Vervolg van HR 19 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK7671, NJ 2010/115. Uitleg partijafspraak met betrekking tot verval van instantie; onbegrijpelijk oordeel. Art. 251 lid 1 Rv.

ECLI:NL:HR:2015:112, 23 januari 2015, nr. 13/05110

Klik hier voor de volledige uitspraak.