Uitspraak Hoge Raad: Uitkoop van een disfunctionerende vennoot

expertise:

Cassatie

18 december 2014

Vennootschapsbelasting. Artikel 8, lid 1, Wet Vpb; artikelen 3.8 en 3.30 Wet IB 2001. Uitkoop van een disfunctionerende vennoot. Bij een uitkoop dient de betaalde uitkoopsom geheel door de resterende vennoten te worden geactiveerd, tenzij de bedrijfswaarde van hetgeen is verkregen lager ligt.

ECLI:NL:HR:2014:3598, 19 december 2014, nr. 13/06124

Klik hier voor de volledige uitspraak.