Uitspraak Hoge Raad: Twee sets algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst

expertise:

Cassatie

23 april 2015

Algemene Voorwaarden. Twee sets algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst. Onderling strijdige bedingen. HR 28 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2507, NJ 1998/705 (Visser/Avéro) niet van toepassing. Vaststelling welk beding prevaleert door middel van uitleg. Wijze waarop de bepalingen in de overeenkomst zijn vermeld/opgenomen (HR 13 juni 2003, ECLI:NL:HR:AF5538, NJ 2003/506 ).

ECLI:NL:HR:2015:1125, 24 april 2015, nr. 14/01828

Klik hier voor de volledige uitspraak.