Uitspraak Hoge Raad: Totstandkoming overeenkomst ondanks te late aanvaarding aanbod

expertise:

Cassatie

27 mei 2016

Contractenrecht. Art. 6:223 lid 2 BW, totstandkoming overeenkomst ondanks te late aanvaarding van het aanbod? Ongerechtvaardigde verrijking wegens niet retourneren van de zaak na ontbinding leaseovereenkomst; berekening schade, art. 7:225 en 6:212 BW. Reflexwerking van Colportagewet ten behoeve van kleine ondernemers?

ECLI:NL:HR:2016:996, 27 mei 2016, zaaknr. 15/00288.

Klik hier om de hele uitspraak te lezen.