Uitspraak Hoge Raad: Toelichten incidentele vordering (tot zekerheidstelling) bij het instellen daarvan

expertise:

Cassatie

23 april 2015

Procesrecht. Toelichten incidentele vordering (tot zekerheidstelling) bij het instellen daarvan (art. 415 en 208 lid 1 Rv); belangenafweging (HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5012, NJ 2008/311).

ECLI:NL:HR:2015:1140, 24 april 2015, nr. 14/03973

Klik hier voor de volledige uitspraak.