Uitspraak Hoge Raad: Testament erflater nietig omdat het onder invloed geestelijke stoornis is opgemaakt?

expertise:

Cassatie

12 februari 2015

Procesrecht; erfrecht. Testament erflater nietig omdat het onder invloed geestelijke stoornis is opgemaakt (art. 3:34 BW)? Bewijsaanbod ten onrechte afgewezen; art. 166 Rv.

ECLI:NL:HR:2015:311, 13 februari 2015, nr. 13/04030

Klik hier voor de volledige uitspraak.