Uitspraak Hoge Raad: Staatsnoodrecht. Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg).

expertise:

Cassatie

18 maart 2022

Instellen avondklok als maatregel om verspreiding coronavirus tegen te gaan. Kan bedreiging volksgezondheid door verspreiding virus buitengewone omstandigheid zijn in de zin van art. 1 lid 1 Wbbbg? Brengt bestaan mogelijkheid ‘spoedwet’ mee dat de Staat bevoegdheden van de Wbbbg niet kon inzetten?

ECLI:NL:HR:2022:380, 11 maart 2022, 21/01820.

Lees hier de volledige uitspraak.