Uitspraak Hoge Raad: Staat tegen de verlening van verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland van een Russisch arbitraal vonnis hoger beroep open?

expertise:

Cassatie

30 april 2015

Arbitrage. Internationaal privaatrecht. Staat tegen de verlening van verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland van een Russisch arbitraal vonnis hoger beroep open? Art. 1075 lid 2 Rv en art. III Verdrag van New York. HR 25 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM1679, NJ 2012/55. ‘Asymmetrie’ in rechtsmiddelenverbod. Afstand van recht om arbitraal vonnis ten overstaan van de overheidsrechter aan te tasten, art. 6 EVRM. Rechtsmacht Nederlandse rechter. Verbonden met de rechtssfeer van Nederland, art. 3 onder c Rv (HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1077).

ECLI:NL:HR:2015:1194, 1 mei 2015, nr. 14/04336

Klik hier voor de volledige uitspraak.