Uitspraak Hoge Raad: Splitsingsakte bevat foutieve vermelding van verdeling woonkosten

expertise:

Cassatie

11 december 2015

Appartementsrechten. Splitsingsakte bevat foutieve vermelding van verdeling woonkosten. Derdenbescherming op grond van art. 3:26 BW. Devolutieve werking hoger beroep; beroep op rechtsverwerking.

ECLI:NL:HR:2015:3552, 11 december 2015, nr. 14/04459

Klik hier voor de volledige uitspraak.