Uitspraak Hoge Raad: Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid

expertise:

Cassatie

23 april 2015

Onbevoegde vertegenwoordiging. Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de betrokken rechtshandeling (HR 12 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9429, NJ 2001/157).

ECLI:NL:HR:2015:1119, 24 april 2015, nr. 14/00569

Klik hier voor de volledige uitspraak.