Uitspraak Hoge Raad: Schadevergoeding

expertise:

Cassatie

31 maart 2017

Schadevergoeding. Verjaring, art. 3:310 lid 1 BW, aanvang vijfjaarstermijn. Voldoende zekerheid over aansprakelijke persoon?

ECLI:NL:HR:2017:552, 31 maart 2017, nr. 16/00576

Klik hier voor de volledige uitspraak.