Uitspraak Hoge Raad: Schadevergoeding.

expertise:

Cassatie

17 juni 2022

Art. 6:96 BW. Interne kosten.

ECLI:NL:HR:2022:874, 17 juni 2022, 20/04434.

Lees hier de volledige uitspraak.