Uitspraak Hoge Raad: Schadestaatprocedure. Huurrecht.

expertise:

Cassatie

10 juni 2022

Schade huurder door tekortschieten verhuurder. Uitleg dictum hoofdzaak. Heeft hof nagelaten kenbaar te beslissen op deel van gevorderde?

ECLI:NL:HR:2022:854, 10 juni 2022, 21/00045.

Lees hier de volledige uitspraak.