Uitspraak Hoge Raad: Schadeclaim wegens onrechtmatig handelen door schending kartelverbod

expertise:

Cassatie

08 juli 2016

Mededingingsrecht, schadevergoeding. Schadeclaim wegens onrechtmatig handelen door schending kartelverbod. Doorberekeningsverweer. Schadevaststelling door middel van vermogensvergelijking (art. 6:95-6:97 BW) of met toepassing van voordeelstoerekening (art. 6:100 BW)? Richtlijn 2014/104/EU. Voordeelstoerekening vereist condicio sine qua non-verband en inachtneming van de in art. 6:98 BW besloten maatstaf.

ECLI:NL:HR:2016:1483, 8 juli 2016, nr. 15/00167

Klik hier voor de volledige uitspraak.