Uitspraak Hoge Raad: Schade wegens afgebroken onderhandelingen

expertise:

Cassatie

12 maart 2015

Schadestaatprocedure. Schade wegens afgebroken onderhandelingen? Moet voor vergoeding van buitengerechtelijke kosten (art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b, BW) vast komen te staan dat schade is geleden? HR 11 juli 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7423, NJ 2005/50.

ECLI:NL:HR:2015:586, 13 maart 2015, nr. 14/00695

Klik hier voor de volledige uitspraak.