Uitspraak Hoge Raad: Schade als gevolg van onrechtmatig gelegd beslag

expertise:

Cassatie

11 juni 2015

Procesrecht, verbintenissenrecht. Schade als gevolg van onrechtmatig gelegd beslag. Vergoeding kosten ter voorbereiding gedingstukken en instructie van de zaak, art. 237-240 Rv, art. 6:96 lid 2 en 3 BW. Exclusieve en limitatieve regeling vergoeding proceskosten.

ECLI:NL:HR:2015:1600, 12 juni 2015, nr. 14/02087

Klik hier voor de volledige uitspraak.