Uitspraak Hoge Raad: Rechtspersonenrecht. Procesrecht. Belanghebbende.

expertise:

Cassatie

12 oktober 2018

Verzoek tot ontslag bestuur van stichting (2:298 lid 1 BW) en benoeming nieuw bestuur (2:299 BW), subsidiair tot ontbinding van de stichting (art. 2:21 BW). Verzoeker is lid en voormalig bestuurslid van de vereniging die de stichting heeft opgericht en is lid van het afdelingsbestuur van die vereniging. Klachten tegen oordeel hof dat verzoeker niet-ontvankelijk is op de grond dat hij geen belanghebbende is. Begrip belanghebbende; betrokkenheidscriterium.

ECLI:NL:HR:2018:1900, 12 oktober 2018, nr: 17-03536

Lees hier de volledige uitspraak.