Uitspraak Hoge Raad: Rechtspersonenrecht. Appartementsrecht.

expertise:

Cassatie

21 juni 2019

Appartementseigenaar verzoekt vernietiging van besluiten van VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW.

ECLI:NL:HR:2019:1022, 21 juni 2019, 18-02342.

Lees hier de volledige uitspraak.