Uitspraak Hoge Raad: Rechterswisseling na mondelinge behandeling

expertise:

Cassatie

15 april 2016

Procesrecht, onteigeningsrecht. Rechterswisseling na mondelinge behandeling. Verduidelijking HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076, NJ 2015/181. Mededeling door gerecht; beoordeling verzoek om nieuwe mondelinge behandeling; comparitie na aanbrengen in hoger beroep.

ECLI:NL:HR:2016:662, 15 april 2016, nr. 15/00068

Klik hier voor de volledige uitspraak.