Uitspraak Hoge Raad: Recht van overgang. Partnervrijstelling van toepassing o.g.v. EU-recht

expertise:

Cassatie

08 januari 2015

Art. 56 en 58 EG / art. 63 en 65 VWEU. Art. 1 en 32 SW 1956, tekst 2008. Recht van overgang. Partnervrijstelling van toepassing o.g.v. EU-recht.

ECLI:NL:HR:2015:32, 9 januari 2015, nr. 14/00521

Klik hier voor de volledige uitspraak.