Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Wraking (art. 36 e.v. Rv).

expertise:

Cassatie

31 januari 2020

Partij verzoekt verwijzing naar ander hof, dan wel wraking als verwijzing wordt afgewezen. Hof wijst verzoek tot verwijzing af en geeft eindbeslissing. Vervolgens heeft de wrakingskamer de partij niet-ontvankelijk verklaard. Schorsende werking wrakingsverzoek; bieden herstelmogelijkheid indien verzoek niet door advocaat was ondertekend.

ECLI:NL:HR:2020:155, 31 januari 2020, 19-02144

Lees hier de volledige uitspraak.