Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Verstekverlening.

expertise:

Cassatie

18 december 2020

Art. 45 en 121 Rv. Betekening exploot door deurwaarder, zonder vermelding in het exploot van de woonplaats van verweerster omdat zij ‘geheim adres’ heeft (art. 2.59 Wet basisregistratie personen).

ECLI:NL:HR:2020:2101, 18 december 2020, 20/02858.

Lees hier de volledige uitspraak.