Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Verlof tot tenuitvoerlegging van Zwitsers vonnis.

expertise:

Cassatie

06 juli 2018

IPR. Temporele reikwijdte van EVEX I en EVEX II. Niet-ontvankelijkheid van cassatieberoep wegens overschrijding van termijn ingevolge Uitvoeringswet EVEX I. Is tenuitvoerlegging Zwitsers vonnis kennelijk strijdig met de Nederlandse openbare orde, indien de vordering uit dat vonnis naar Zwitsers recht verjaard is?

ECLI:NL:HR:2018:1099, 6 juli 2018, nr.17/04943

Klik hier voor de volledige uitspraak.