Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Termijnen van art. 1064 lid 3 (oud) Rv.

expertise:

Cassatie

15 juni 2018

Arbitrage. Verzoek tot vernietiging arbitraal vonnis wegens gestelde partijdigheid arbiter. Ontvankelijkheid. Kan na afloop van eerste termijn vernietiging worden verzocht voordat tweede termijn is aangevangen?

ECLI:NL:HR:2018:914, 15 juni 2018, nr. 17/01280

Klik hier voor de volledige uitspraak.